Käsitellään vuosikokousasiat.

TERVETULOA!

Johtokunta

<< Pilkkikisat sunnuntaina 3.4. klo 10.00 Melalahden satamarannassa